5 tips för bra munhygien -TandCity

Tandläkarnas 5 tips för bra munhygien

Alla vill vi ha ett vacker leende och det är därför extra viktigt att ha en bra munhygien. Om du inte tar hand om dina tänder riskerar du att drabbas av framtida tandbesvär såsom tandköttssjukdomar, tandsten, infektioner och benförlust. Tänk därför på att bland annat borsta din tänder varje morgon och kväll och besök din tandläkare regelbundet. Vi på Tandcity i Malmö ger dig 5 enkla tips för hur du säkerställer en bra munhygien.

1. Besöka din tandläkare regelbundet

Att borsta och rengör dina tänder dagligen är utan tvekan det absolut viktigaste för att säkerställa god munhygien men är inte alltid tillräckligt. Besök din tandläkare minst två gånger om året för att minska risken för allvarligare besvär. Under varje tandläkarbesök går din tandläkare igenom din munhygien och tar bort eventuella plack. Dessutom tar din tandläkare röntgenbilder på dina tänder och ditt tandkött för att upptäcka och reducera framtida tandbesvär. Helt enkelt en nödvändig rutin för god munhälsa.

2. Borsta dina tänder regelbundet

tips för bra munhygien från våra tandläkare i Malmö Det kanske enklaste sättet för att säkerställa en bra munhygien är att regelbundet borsta dina tänder. När du borstar dina tänder bör du vinkla tandborsten i en 45 graders vinkel och borsta nära tandköttet. Borsta därefter både utsidan och insidan av tänder med fram och tillbaka, och upp och ner rörelser. Men tänk på att borsta försiktigt. På så vis undviker du blödningar i tandköttet. För att reducera bakterier och minska risken för dålig andedräkt kan du även borsta framsidan av tungan.

Tänk på att borsta dina tänder minst två gånger om dagen, varje morgon och kväll. På så vis förhindrar du uppbyggnad av plack och minskar risken för hål i tänderna. Dessutom kan du skölja munnen med vatten efter varje måltid och dryck för att reducera matrester som annars kan främjar bakterier.

3. Använd tandtråd för bättre munhygien

Ett annat effektivt tips som våra tandläkare i Malmö rekommenderar för bättre munhälsa är att använda tandtråd. Tyvärr är detta något som de flesta av oss ofta glömmer bort eller medvetet skippar. Men att använda tandtråd efter att du har borstat dina tänder kan hjälpa till att ta bort matrester and andra skadliga ämnen som en vanlig tandborste inte kommer åt. Dessutom kommer tandtråden djupt ner mellan tänderna och reducerar plack. Använd därför tandtråd minst en gång om dagen för bättre munhygien

4. Använd munskölj efter att du borstat tänderna

Komplettera tandborstningen med munskölj. Att använda munskölj är inte alltid nödvändigt och det finns många produkter på marknaden som inte alltid är effektiva, men med rätt produkt kan du förbättra din munhygien. Om du använder munskölj tänk på att använda en produkt som innehåller listerine eller klordioxid då dessa ämnen effektivt reducerar och tar bort bakterier som kan orsaka tandbesvär. Dessutom kan dessa ämnen hjälpa dig att få en bättre andedräkt.

5. Rengör tungan

Rengör tungan med en tungrengörare efter varje gång du borstar tänderna för bättre munhälsa. Genom att använda en professionell tungrengörare kan du ta bort otals många bakterier och vita rester som annars hade stannar kvar på tungan. Förutom att orsaka dålig andedräkt kan dessa bakterier även orsakar mer allvarliga tandbesvär såsom plack och tandköttsproblem.

Att använda en tungrengörare är enkelt. Ta fram skrapan, sträck ut tungan och börja skrapa från baksidan av tungan till framsidan. Men var försiktigt och tryck inte för hårt annars risker du att ge dig själv en gag reflex. Skölj slutligen munnen med vatten.

Har du fler frågor om hur du ska göra? Besök våra tandläkare i Malmö idag eller kontakta oss.Everyone wants healthy teeth and a beautiful smile. That’s why it is important to keep a good oral hygiene. If you do not take care of your teeth you are more likely to get dental problems such as plaque, tartar, tooth decay and gingivitis, just to mention a few. The most important advice any dentist would give you is to brush your teeth twice a day and to do regular dental check-ups. Our dentist at Tandcity in Malmo gives you 5 great oral hygiene that will help you get stronger and longer lasting teeth.

 

1. Do regular dental check-ups

The most import advice to ensure a better oral hygiene is, without a doubt, to brush your teeth twice a day. But brushing your teeth is not always good enough. We recommend that you visit your dentist at least twice a year in order to reduce the risk of more serious dental problems. During your dental check-ups your dentist will examine your teeth and take x-ray photos in order to discover possible severe dental problems, such as mouth cancer. Your dentist will also remove tartars and reduce the risk of tooth decay.

 

2. Brush your teeth regularly

Read our dentists tips for a better oral hygiene
As mentioned earlier, the easiest and probably the most important way to ensure a good oral hygiene is to brush your teeth twice a day. When you brush your teeth you should hold the toothbrush in a 45 degree angle brush close to your gum. Also brush both the inside and outside area of your teeth, using back and forth and up and down movements. But be careful and don’t brush to hard. Otherwise you might bleed from your gum. It is also advised to brush your tongue in order to remove and reduce bad breath.

 

3. Use dental floss to improve your oral hygiene

Another effective tip that our dentist in Malmo recommends for a better oral hygiene is to use dental floss. Unfortunately, most people today often skip this part in their daily routine. But using a dental floss after brushing your teeth can help you remove bacteria and small particles, which a regular toothbrush cannot remove. Dental floss also reduces the risk of plaque. As a result, you should always use dental floss at least once a day.

 

4. Use a mouthwash after brushing your teeth

Using a mouthwash is not always necessary and there are many products on the market that are not very effective. However, with the right product you can imporve your oral hygiene. But ensure that the mouthwash that you are using contains listerine and/or chlorine dioxide as these ingredients effectively removes bacteria that can cause severe dental problems. At the same, mouthwash can also eliminate bad breath.

 

5. Clean your tongue

Using a professional tongue scraper after brushing your teeth can remove numerous bacteria and left-overs, which would otherwise stay on your tongue. Not only can these bacteria cause bad breath but they could also cause severe dental problems such as plaque and gingivitis.

Using a tongue scraper is easy. Simply pull out your tongue and start scraping it, from the back and all the way to the front. But be careful and don’t press to hard, otherwise you might trigger your gag reflexes. Finally rinse your mouth with water.

If you have any question regarding your oral hygiene please visit our dentist in Malmo or contact us today. We are more than happy to help.