Kvalificerad behandling av tandgnissling i Malmö

Tandgnissling och tandpressning kallas också Bruxismus. En hel del människor gnisslar ibland tänderna eller pressar hårt ihop tänderna ofta under stress och i sömnen. Om det inte sker så ofta, utgör det inget problem. Men om det sker regelbundet kan bettet skadas. Vanligt är att man också får huvudvärk genom tandgnissling. 

Vilka orsaker ligger bakom tandgnissling?

Tandgnissling eller tandpressning kan bero på stress eller oro men också sömnstörningar (t ex sömnapné). Det kan också bero på en felaktig ocklusion (kontakt mellan över- och underkäke), t ex avsaknad av tänder eller sneda tänder.

Som indikation på tandgnissling kan man få en ömmande käke eller ihållande huvudvärk.

En patients partner är ofta den som gör patienten uppmärksam på att han/hon gnisslar tänder under natten.

En människas bett utvecklas under barndomen. Det formas av tandförändringar, käkmuskulatur, tunga och individuella vanor. Även om de flesta inte har ett helt perfekt bett kan det ändå fungera utan problem. Hos vissa kan det ge upphov till ett instabilt bett. För att anpassa sig till detta instabila bett börjar man gnissla tänder.

Få hjälp med en kvalificerad behandling av tandgnissling i Malmö - TandCity

Ett instabilt bett kan också vara ett resultat av förändringar p g a tandfyllningar eller kronor, om det inte har tagits tillräckligt hänsyn till bettet. Tandläkaren skall alltid ge akt på att gjorda förändringar inte har någon störande inverkan på bettet, eftersom dessa kan ge långtgående skador på tänder, muskulatur och leder.

Få behandlad för Bruxismus i Malmö -TandCity

Att tänka på vid behandling av tandgnissling

Den svåraste men också viktigaste uppgiften är att lösa problemen med ocklusion.
På TandCity i Malmö är det just detta vi fokuserar på. Vi informerar alla patienter om den problematik som rör bett, käke och leder. Under behandling av tandgnissling är det viktigt att inte bara tänka på tänderna och bettet var och en för sig, utan att förstå hur allt hänger ihop.

Det är två viktiga komponenter som man måste ta med i beräkningen vid tandgnissling: muskler och leder.

Vid instabila bett glider käken åt sidan vid sammanbitningen. Denna sidglidning åstadkommer en förändring av ledpositionen, vilket i sin tur kompenseras av musklerna, för att ev. ledskador skall undvikas. Den kompenserande rörelsen tillsammans med den instabila ocklusionen ger med tiden upphov till överdriven tandnerslitning, muskelsmärtor och huvudvärk.

Tandgnissling kan ibland leda till störningar i lederna. Klickljud uppkommer och det blir svårare att röra käken.

Vad händer om tandgnissling inte behandlas?

Om Bruxismus inte behandlas kan tänderna bli lösare, gå sönder eller t o m ramla av. En alltför stor förlust av tandsubstans kan leda till tandstumpar, som till slut kräver rotbehandlingar, kronor, bryggor och tandimplantat. Tandgnissling kan dessutom påverka leder och muskulatur så att värk i leder och huvudvärk uppstår.

Vad kan jag göra för att upphöra med tandnisslandet?

Allra först måste du boka tid hos tandläkaren för att få undersökt dina tänder och käke, för att kontrollera om och vilken slags Bruxismus du har. I de flesta fall är ett första val av behandling av tandgnissling en individuell bettskena, som skall användas på natten och antingen fästs i över- eller underkäke.

Med hjälp av tandavtryck som tas kan tandteknikern genast se hur du gnisslar och vilka tänder som orsakar bett instabiliteten.
 Baserat på dessa kunskaper tillverkas en individuell skena för ett stabilt bett. Därmed kan inte underkäken glida åt sidan och ingen muskelkompensation krävs. Skenan verkar som ett skydd för tänderna och förhindrar också att tänderna rör sig med tiden.

Om man ser resultat vid användning av skenan, finns en möjlighet att permanent behålla den i munnen. Som behandling av tandgnissling i Malmö kan tandläkaren i dessa fall tillverka en stabil och bekväm ocklusion med skräddarsydda ”guider” framtagen av vår tandtekniker. Här används ofta keramik och komposit i kombination.

Vid behov av behandling av tandgnissling i Malmö eller om du har frågor, är du välkommen att höra av dig till oss på TandCity. Vi undersöker gärna dina tänder, leder och muskulatur för att kontrollera om det rör sig om Bruxismus.

Bruxismus och tandgnissling, behandla i Malmö - TandCity

TandCity – akut tandvård i Malmö

Är du i behov av en akuttid eller vill du av någon annan anledning få en tid snabbt?

 

Bara lugn, vi hjälper dig. Vi förstår att vissa saker inte kan vänta och ser till att du får en tid så fort som möjligt. Hör av dig till oss på telefonnummer 040 23 66 00 eller boka din tid online. Varmt välkommen!