Vi har lång erfarenhet av att behandla tandköttsinflammation och tandlossning

Att borsta tänderna med tandkräm och att rengöra mellan tänderna med tandtråd minst två gånger per dag hör till god munhygien. Tyvärr räcker inte alltid dessa åtgärder eller rengöringen är bristfällig. Därmed ökar risken för att drabbas av tandköttsinflammation.

Orsaker och förebyggande av tandköttsinflammation

På TandCity i Malmö kan du få en noggrann och professionell rengöring efter dina individuella behov. För vissa finns en större risk att drabbas av munsjukdomar, t ex för diabetiker och rökare.

Därför är vi noga med att ge varje patient en helt individuellt anpassad behandling av tandköttsinflammation eller andra problemområden. Det kan ibland behövas många behandlingar. När så krävs eller patienten speciellt önskar det, genomför vi behandlingar med narkos.

En regelbunden professionell tandhygienistbehandling består av:

  • En klinisk kontroll och information, inkl en kort tandköttsinflammationskontroll.
  • Estetisk rengöring
  • Djuprengöring om nödvändigt
  • Polering
  • Munhygien – Instruktioner och rådgivning för en korrekt tandvård
  • Rekommendation av särskilda produkter, om detta krävs
Metod för att behandla tandköttsinflammation steg för steg

Vad är egentligen Parodontit?

Den första fasen av Parodontit benämns ofta Gingivitis, vilket är en tandköttsinflammation orsakad av bakterier i tandköttskanten. Kännetecknande för inflammationen är att tandköttet blöder, när man borstar tänderna eller använder tandtråd.

Om inflammationen sprider sig djupare ner i vävnaderna kan tandbenet också angripas och ge upphov till tandlossning. Om inte behandling sätts in kan tänderna förloras helt. Tandköttsinflammation uppstår för det mesta pga en bristande munhygien, men den kan även bero på andra faktorer såsom t ex rökning, arv, speciella bakterier och diabetes.

Om man vill förebygga eller förhindra risken för Parodontit, ska man sköta sin munhygien med den dagliga tandvården, regelbundna tandhygienbesök och gärna sluta med rökning. Behandling av tandköttsinflammation inbegriper sällan antibiotika.

Med en professionell tandrengöring sparar du både tid och pengar och får dessutom ett vackert leende.

Tandköttsinflammation / Tandlossning Pris
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, mindre omfattning 615
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, större omfattning 1195
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1800

TandCity – akut tandvård i Malmö

Är du i behov av en akuttid eller vill du av någon annan anledning få en tid snabbt?

 

Bara lugn, vi hjälper dig. Vi förstår att vissa saker inte kan vänta och ser till att du får en tid så fort som möjligt. Hör av dig till oss på telefonnummer 040 23 66 00 eller boka din tid online. Varmt välkommen!