Få hjälp med sinuslift metoden av våra kvalificerade tandläkare i Malmö

Benuppbyggnad gör det möjligt för alla att kunna få insatt implantat! Eftersom implantat förutsätter ben för insättning, erfordras en benuppbyggnad där implantatet skall sättas. 

Benuppbyggnad med sinuslift metoden  – vid brist på ben i käken

Det finns ett antal orsaker till minskad benmassa.

I överkäken är för det mesta orsaken att Sinus (bihålan) växer med åldern. För att avhjälpa detta problem kan man använda sig av sinuslift metoden, där man försiktigt lyfter upp bihålan och bygger på med benersättningsmaterial.
En annan orsak till minskad benmassa kan vara att benmassan drar sig tillbaka efter en extraktion.

I underkäken är problemet för det mesta tjockleken på benmassan och underliggande nerv (Nervus Mandibularis).

Få hjälp med sinuslift i Malmö - TandCity
Benuppbyggnad vid brist på ben i käken - TandCity

Benuppbyggnad

Vid benuppbyggnad använder vi oss av biokompatibelt material benämnt Bio-Oss, vilket kroppen lätt tillgodogör sig. Härigenom bildas nya ben, som krävs för den planerade implantatbehandlingen.
Sinuslift metoden kan enkelt beskrivas som att ett fönster in i munnen ända fram till bihålan öppnas upp. Sinus stängs med en mjuk vävnad längs bihålans väggar. Vävnaden är rörlig och kan därmed användas som ett slags tält. Detta tält fylls med Bio-Oss, samtidigt som fönstret stängs.

Härefter följer en läkningsperiod på minst 6 månader. Efter en lyckad läkning kan sedan implantat sättas in. Även efter en normal tandutdragning rekommenderas ibland en omedelbar benuppbyggnad, för att möjliggöra en ännu bättre implantatbehandling.

Med hjälp av en röntgenbild kan vi i de flesta fall bedöma behovet av benuppbyggnad före behandlingen. Dock blir vissa faktorer först uppenbara då benet visar sig vid själva implantatbehandlingen. Om benmassan är otillräcklig gör vi antingen en sinuslift i kombination med ett implantat eller så börjar vi med uppbyggnade och sedan när allt är läkt, görs själva implantatbehandlingen.