Få hjälp med sinuslyft metoden av våra kvalificerade tandläkare i Malmö

Benuppbyggnad gör det möjligt för alla att kunna få insatt implantat! Eftersom implantat förutsätter ben för insättning, erfordras en benuppbyggnad där implantatet skall sättas. 

Benuppbyggnad med sinuslyft  metoden  – vid brist på ben i käken

Det finns ett antal orsaker till minskad benmassa.

I överkäken är för det mesta orsaken att Sinus (bihålan) växer med åldern. För att avhjälpa detta problem kan man använda sig av sinuslyft metoden, där man försiktigt lyfter upp bihålan och bygger på med benersättningsmaterial.
En annan orsak till minskad benmassa kan vara att benmassan drar sig tillbaka efter en extraktion.

I underkäken är problemet för det mesta tjockleken på benmassan och underliggande nerv (Nervus Mandibularis).

Få hjälp med sinuslift i Malmö - TandCity

Benuppbyggnad

Vid benuppbyggnad använder vi oss av biokompatibelt material benämnt Bio-Oss, vilket kroppen lätt tillgodogör sig. Härigenom bildas nya ben, som krävs för den planerade implantatbehandlingen.

Benuppbyggnad vid brist på ben i käken - TandCity

Sinuslyft metoden kan enkelt beskrivas som att ett fönster in i munnen ända fram till bihålan öppnas upp. Sinus stängs med en mjuk vävnad längs bihålans väggar. Vävnaden är rörlig och kan därmed användas som ett slags tält. Detta tält fylls med Bio-Oss, samtidigt som fönstret stängs.
Härefter följer en läkningsperiod på minst 6 månader. Efter en lyckad läkning kan sedan implantat sättas in. Även efter en normal tandutdragning rekommenderas ibland en omedelbar benuppbyggnad, för att möjliggöra en ännu bättre implantatbehandling.

Med hjälp av en röntgenbild kan vi i de flesta fall bedöma behovet av benuppbyggnad före behandlingen. Dock blir vissa faktorer först uppenbara då benet visar sig vid själva implantatbehandlingen. Om benmassan är otillräcklig gör vi antingen en sinuslyft i kombination med ett implantat eller så börjar vi med uppbyggnade och sedan när allt är läkt, görs själva implantatbehandlingen.

TandCity – akut tandvård i Malmö

Är du i behov av en akuttid eller vill du av någon annan anledning få en tid snabbt?

 

Bara lugn, vi hjälper dig. Vi förstår att vissa saker inte kan vänta och ser till att du får en tid så fort som möjligt. Hör av dig till oss på telefonnummer 040 23 66 00 eller boka din tid online. Varmt välkommen!