Behandla akuta besvär till bra priser hos TandCity – Din tandläkare i Malmö

Vårt huvudmål på TandCity är att ge högkvalitativ tandvård till ett bra pris. Med vår toppmoderna utrustning, vår duktiga personal och de skickligaste tandteknikerna i Sverige kan vi se till att alltid ge högklassig standard. En nöjd kund kommer tillbaka!

Vi vet att vi utför bra arbeten till rättvisa priser för vår tandvård och har därför inga problem med att vara transparenta med behandlingspriserna för våra billig tandläkare och tandhygienister. Vi är självklart anslutna till Försäkringskassan vilket innebär att du kan använda dig av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och har tillgång till högkostnadsskyddet precis på samma sätt som hos andra billig tandläkare.

Vi arbetar alltid med patienten i fokus och utgår alltid från att varje patient är unik. Tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för just dig, både ur behandlingsmässig och ekonomisk synpunkt. Faktorer som påverkar behandlingskostnaden för våra tandläkare och tandhygienister är din ålder samt vilka undersökningar och behandlingar som behövs. Hos oss får du reda på kostnaden för behandlingen redan innan den påbörjas.

Tandvårdspriser i Malmö -TandCity

Statligt tandvårdsstöd

Du har rätt till fri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Däremot får du ekonomisk hjälp i form av det statliga tandvårdsstödet som består av tre delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Särskilt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd
Women Visit Tandcity

Den första delen är det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) där bidragets storlek är beroende av din ålder. Det allmänna tandvårdsbidraget tillhör patienten men betalas ut till billig tandläkaren eller tandhygienisten. Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle och det är patienten som bestämmer om och när det ska användas för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Den 1. juli varje år får man ett nytt tandvårdsbidrag och det är möjligt att spara bidraget från ett år och använda det tillsammans med det nya bidraget året efter, samtidigt eller vid olika tillfällen. Det går inte att spara fler än två bidrag, därefter försvinner ett av de tidigare bidragen och ersätts av ett nytt.

  • Från och med det år du fyller 23 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 600 kr/år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kr/år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr/år.

Det finns även ett särskilt tandvårdsstöd (STB) som är på 600 kronor per halvår. Detta är till för människor med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som påverkar tänder och munhåla negativt och kräver oftast ett läkarintyg.Den tredje delen av det statliga tandvårdsstödet kallas högkostnadsskydd och innebär att patienten får ekonomisk hjälp vid betalning av större behandlingar. Patienten behöver på så sätt inte stå för hela kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ut ersättningen för resterande del av behandlingskostnaden direkt till billig tandläkaren eller tandhygienisten. Detta skydd börjar gälla då den sammanlagda kostnaden vid ett besök hos tandläkaren (beräknat på referenspriset) överstiger 3000 kronor under en 12-månadersperiod. Du får då ett avdrag på där storleken på avdraget beror på hur hög totalkostnaden blir.

  • För tandvårdskostnader med ett referenspris upp till 3 000 kronor får du ingen ersättning utan betalar själv fullt tandvårdspris.
  • För tandvårdskostnader med ett referenspris mellan 3 000-15 000 kronor får du 50 procent i ersättning.
  • För tandvårdskostnader med ett referenspris över 15 000 kronor fâr du 85 procent i ersättning.

Estetisk tandvård, såsom tandblekning, ingår inte i det statliga tandvårdsstödet och ersätts ej.

Vad kostar det att laga en trasig tand?

En av de vanligaste tandåkommorna vi stöter på är trasiga tänder. Beroende på hur allvarlig skadan är kan en eller flera behandlingar behöva genomföras. Är till exempel tanden såpass trasig att den inte går att reparera kan den behöva dras ut. Så svaret på frågan vad det kostar att laga en tand är tyvärr inte entydig utan beror helt och hållet på skadans omfattning.

Innan du påbörjar din behandling hos oss kan du alltid fråga oss om priserna för att besöka våra tandläkare eller tandhygienister i Malmö och vad specifika behandlingar kostar. Nedan ser du tandvårdspriserna för ett urval av de vanligaste behandlingarna i vårt utbud. Vi reserverar oss för eventuella fel i prislistan.

Priser för tandvård utförd av tandläkare och tandhygienist hos Tandcity

Undersökningstyper Pris
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist  955
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare  595
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 155
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 800
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 400
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist  585
Röntgenunderskningar Pris
Röntgenundersökning av enskild tand  60
Röntgenundersökning, delstatus  237
Röntgenundersökning, helstatus  885
Panoramaröntgenundersökning  575
Förebyggande vård Pris
Profylaxskena, per skena 885
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring  390
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten  310
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 645
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande  915
Sjukdomsbehandlande thyg Pris
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  590
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning  1150
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1735
Extraktion Pris
Tanduttagning, en tand  1160
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand  1655
Tanduttagning, tillkommande enkel  950
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 4300
Rotbehandling Pris
Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3710
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4475
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5615
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6120
Akut rotbehandling 990
Fyllningar Pris
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 665
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1050
Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand 1290
Fyllning av en yta på molar eller premolar 850
Fyllning av två tor på molar eller premolar 1450
Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar 1750
Bettfysiologi Pris
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3825
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3825
Protetik/Krona/Bro Pris
Permanent tandstödd krona, en per käke 6500
Blekning Pris
Hemmablek 3500
Klinikblek 5500
Tandsmycke  850
Fastsättning av smycke när patient har eget  500
Implantat (cirka pris per implantat) ca 15.000 m FK,
ca 20-22.000
utan FK
Invisalign 40.000

TandCity – akut tandvård i Malmö

Är du i behov av en akuttid eller vill du av någon annan anledning få en tid snabbt?

 

Bara lugn, vi hjälper dig. Vi förstår att vissa saker inte kan vänta och ser till att du får en tid så fort som möjligt. Hör av dig till oss på telefonnummer 040 23 66 00 eller boka din tid online. Varmt välkommen!