Behöver du en rotfyllning - TandCity

Malmös privata tandvårdsklinik nr 1 med kvalitet som högsta prioritet

Att erbjuda en högkvalitativ tandvård har alltid varit vårt fokus. Nu har vi tagit det ett steg längre genom att investera i kvalitetsledningsprogrammet Qdent som är speciellt utformat för tandvårdskliniker. Vi vill att du som patient ska känna dig trygg med att du hos oss får bästa möjliga tandvård. Med hjälp av Qdent har vi fått ytterligare ett verktyg för att upprätthålla en hög kvalitet gällande behandlingar, patientsäkerhet och miljö. Läs mer om vad detta gör för dig som patient.

Vi vill förbättra och höja kvalitén ytterligare och Qdent ger oss kunskap och hjälpmedel för att enklare göra detta så vi har mer tid att lägga på våra patienter. Förutom att förenkla vårt kvalitetsarbete så håller programmet även oss uppdaterade på det senaste inom lagar och regler. Tandvårdslagen säger att: Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska

  • Vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder
  • Tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig 
  • Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
  • Främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen
  • Akuta fall ska behandlas med förtur

Qdent hjälper oss att upprätthålla och förbättra dessa variabler. Genom att använda detta program hoppas vi kunna leverera en trygg, tillgänglig och kvalitativ tandvård som kan växa och möta framtidens behov.  Med hjälp av programmet ser vi även över våra miljöaspekter såsom hantering av avfall och val av leverantörer. Att värna om vår miljö och tänka långsiktigt i dessa frågor är något som är viktigt för oss. 

Kvalitetsarbete är en ständig process och med hjälp av Qdent kan vi enkelt se till att alla våra medarbetare kan följa och vara delaktiga i detta. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi tror att Qdent kommer hjälpa oss i arbetet med vårt mål: att erbjuda Malmös bästa tandvård.