Behöver du en rotfyllning - TandCity

Behöver din tand en Rotfyllning? Besök TandCity, din tandläkare i Malmö

Våra tänder består av dentin och emalj som innesluter den innersta delen av tanden, tandpulpan. Pulpan består av nerver och blodkärl och kan precis som andra delar av kroppen drabbas av en infektion. En infektion i tandpulpan innebär i de flesta fall att tanden kommer behöva behandlas med en rotfyllning. Då avlägsnar man den infekterade vävnaden och ersätter tomrummet med ett gummimaterial kallat Guttapercha.

Många associerar ordet rotfyllning med smärta och det finns många skräckhistorier kring just denna behandling. Men sanningen är den att för nästan alla människor är behandlingen nästintill helt smärtfri.  De flesta människor upplever inga större besvär vid rotfyllningar. De känner ingen smärta eller obehag med undantag för att bedövningen kan kännas lite och att behandlingen tar lång tid. En rotfyllning ska inte behöva betyda smärta och med rätt bedövning och skickliga tandläkare är ingreppet i princip smärtfritt.

Låt inte andras skräckhistorier påverka dig. Kom till oss på TandCity, din privata tandläkare i Malmö, och låt oss ge dig en bättre upplevelse. Vi ger dig den bästa möjliga tandvården med hjälp av duktig personal och den senaste rotfyllningstekniken.

Rotfyllning? Behandling hos privattandläkare i Malmö

Många av de historier som vi hör om hur rotfyllningar görs med stora apparater, smärtor och hårdhänta tandläkare är inte alls aktuella. Med dagens moderna teknik ska inte en rotfyllning vara ett smärtsamt ingrepp.

För den som har en infekterad eller skadad tandpulpa kan en rotfyllning komma att rädda tanden. Rotfyllningen går enkelt förklarat ut på att tanden öppnas och samtliga kanaler med nerver och blodkärl lokaliseras. Därefter rensas kanalerna ur och fylls ut med ett gummimaterial. Beroende på hur omfattande skadan har varit utrustas tanden efteråt med en krona eller med en kompositfyllning.

En rotfyllning kan behövas om tandens nerver skadas av bakterier eller om nerverna blir exponerad för munhålan t.ex. om man slår av en bit av tanden så att tandpulpan blottas. Bakterier som når pulpan (karies) kan vara resultatet av bristande munhygien. Om man ofta slarvar med tandborstningen och samtidigt har ett högt sockerintag börjar kariesbakterierna så småningom att “äta på tanden”. Efter en viss tid når bakterierna tandpulpan vilket ofta resulterar i smärta. Ibland uppstår ingen akut smärta utan nerven dör i långsam takt och först när bakterierna infekterar omkringliggande käkben uppstår obehag.

Behandlingen går ut på att öppna upp tanden och rensa ut de infekterade nerverna och blodkärlen i tandpulpans kanaler. Kanalerna spolas rena och det tomrum som uppstår fylls ut med ett material kallat Guttapercha. Ibland kan rensningen av kanalerna och rotfyllningen göras klart på ett och samma besök och ibland behövs det två besök, ett där rensningen görs och ett där rotfyllningen görs. Tiden däremellan har patienten ett medicin-inlägg i kanalerna som tar död på kvarvarande bakterier. Tandläkaren avgör från fall till fall vad som är lämpligt.

Uppsök privat tandläkare i Malmö vid dessa symptom

Rotfyllning i Malmö | TandCity

Det är vanligt att koppla samman rotfyllning med smärta. Detta är inte speciellt konstigt eftersom det rör sig om en skadad nerv. En skadad nerv kan förekommas av flera olika tecken och symtom, eller i vissa fall inga symptom alls. Tandens nerver kan alltså dö utan att det uppstår någon smärta. Ibland uppfattas en lätt värk som sedan försvinner, men i många fall har personen i fråga inte haft några symptom alls. Vissa känner obehag först när bakterierna vandrat ut i omgivande käkben och orsakat en inflammation. Andra får reda på problemet först vid en vanlig undersökningen hos tandläkaren.

Om bakterierna från en infekterad nerv når ut i käkbenet kan infektionen sprida sig till närliggande tänder och i värsta fall leda till att flera tänder behöver rotfyllas. Ibland tar infektionen vägen ut genom tandköttet och det bildas en liten blåsa eller öppning där varet från infektionen kan tömmas. I dessa fall upplever personen ofta en svullnad och en obehaglig smak i munnen.

En rotfylld tand är en försvagad tand och behöver i många fall förstärkas med en keramisk krona efter att rotfyllningen är färdiggjord. Den keramiska kronan omger tandkronan som en “mössa” och skyddar tanden från att gå sönder. Om större delen av den egna tandkronan kvarstår efter rotfyllningen eller om tandens långsiktiga prognos är väldigt osäker kan man välja att göra en kompositfyllning istället för en keramisk krona. En kompositfyllning är billigare i pris men inte lika hållbar i längden.

Ett tidigt tecken på karies kan vara ilningar. Ilningarna uppstår ofta när man dricker eller äter kallt eller sött samt när man är ute i kall luft. Ilningar i tänderna behöver inte innebära karies utan kan även orsakas av blottade tandhalsar eller sprickor i tänderna. För säkerhets skull är det alltid bättre att uppsöka tandläkare vid problem med ilningar, oavsett vad orsaken är. Om det skulle visa sig vara ett hål i tanden kan bakterierna förhoppningsvis avlägsnas innan de har nått tandpulpan och på så sätt räddar vi tanden från en rotfyllning.  

Det är viktigt att uppsöka sin tandläkare redan vid tidiga tecken på tandvärk. Om man behandlar tandbesvär i tid slipper man den akuta värken och prognosen på behandlingen blir oftast bättre. Genom att regelbundet besöka din tandläkare och tandhygienist kan man hitta tidiga tecken på sjukdomar i munnen och på så sätt undvika många akuta situationer. Våra tandläkare i Malmö tar gärna emot dig för regelbundna kontroller och tandrengöringar såväl som för akuta besvär.

Förebyggande tandläkarbesök

Inom tandvården utförs många behandlingar förebyggande och genom att regelbundet besöka din tandläkare och tandhygienist ökar du dina chanser för en god munhälsa. Även den dagliga skötseln av våra tänder är mycket viktig och förebyggande. För att förebygga sjukdomar som karies och tandlossning är det rekommenderat att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm samt att regelbundet använda tandtråd. I de flesta fall ger en elektrisk tandborste en betydligt bättre rengöring än en vanlig manuell tandborste. Hos din tandläkare eller tandhygienist kan du få information om hur du bäst sköter om din mun.

Det är många som känner obehag inför ett tandläkarbesök. Även om det kan kännas lockande att stå över sitt besök och hoppas på att man inte har några problem med tänderna så är det varken en speciellt bra eller långsiktig lösning. Den som haft en svår tandvärk känner säkert igen sig och ångrar att den inte gick till tandläkaren i tid. Så är även fallet med rotfyllningar. Det är ett problem som är bäst att ta tag i  så fort som möjligt. Direkt efter behandlingen känner patienten ofta en stor lättnad över att slippa värken.

Om du har problem med dina tänder, se till att problemen inte utvecklas och blir värre än vad de behöver vara. Det är viktigt att konfrontera problemen så fort som möjligt och att hittar en tandläkare som kan hjälpa dig. Friska och välmående tänder är en stor och viktig del av vårt välmående. Besvär med tänderna påverkar det dagliga livet negativt men är enkla saker att undvika.

För dig som har tandläkarskräck

Det är inte ovanligt att känna sig sårbar när man sätter sig i tandläkarstolen. Man kan vara rädd för smärtan som man tror ska komma eller för känslan över att inte ha kontroll över situationen. Besök oss och förklara din situation så kommer vi att ta hand om dig på bästa sätt.

Det finns möjlighet att få professionell hjälp utan att tandvårdspriset behöver bli för kostsamt eller att behandlingen blir smärtsam. Kontakta TandCity – din privattandläkare i Malmö. Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar för bland annat tandgnissling, akuttandvård, rotfyllningar, tandreglering och insättning av tandimplantat. Upplev ett tandläkarbesök och en rotfyllning utan smärta. Välkommen.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos TandCity.”