Visdomständer Bra att veta | TandCity

Visdomständer: Bra att veta

Med ålder kommer visdom, i detta fall visdomständer! En visdomstand är den tand som sitter allra längst bak i tandraden. De brukar komma någon gång mellan åldrarna 17 till 25 år. Vissa människor får aldrig några visdomständer, andra får en, två, tre eller alla fyra. Att få en visdomstand innebär inte nödvändigtvis att man behöver söka vård. Håller de sig dolda i käkbenet och ligger kvar där utan att orsaka några problem behöver oftast inga åtgärder vidtas. Samma sak gäller då det finns gott om plats i käken för dem att komma upp och få ordentligt med plats, men detta är inte alltid fallet.

Symptom från en visdomstandVisdomständer Bra att veta | TandCity

En visdomstand orsakar inte alltid några symptom men om den blir infekterad, skadar närliggande tänder eller påverkar kringliggande käkben och tandkött negativt kan dessa symptom uppstå:
– Rött eller svullet tandkött
– Ömt eller blödande tandkött
– Ont i käken
– Svullnad kring käken
– Dålig andedräkt
– En obehaglig smak i munnen
– Svårt att öppna munnen
– Feber

När ska jag söka vård för en visdomstand?

Vård för en visdomstand som inte kommit fram ordentligt eller utvecklats onormalt bör uppsökas så fort en smärta, svullnad eller feber uppstår av något slag. En obehandlad visdomstand som orsakar problem kan:
– Skada andra tänder som i sin tur kan orsaka infektioner i området. Trycket en visdomstand kan orsaka på andra tänder riskerar att tränga ihop dem och leda till problem med trångställning i framtiden. Detta behöver då eventuellt åtgärdas med någon form av tandreglering.
– Skapa cystor/blåsor i käkbenet där visdomstanden uppstått
– Orsaka tandförfall då det är svårare att avlägsna bakterier och matrester som kan ha fastnat mellan tandköttet och visdomstanden
– Orsaka tandköttssjukdomar då det kan vara svårt att rengöra alla områden kring en visdomstand som är trängd.
Tyvärr går det inte att förhindra att en visdomstand kommer fram. Det bästa man kan göra är att besöka sin tandläkare för regelbundna besök för rengöring och kontroll.

Behandling av en visdomstand

En visdomstand som orsakar problem brukar vanligtvis behöva tas bort med eller utan operation för att förhindra att symptomen förvärras eller att andra tand- och munproblem uppstår.
Visdomständer som inte orsakar några problem och antingen stannar inbäddade i käkbenet eller kommer fram korrekt kallas asymtomatiska visdomständer. Även dessa visdomständer rekommenderas ibland att tas bort men inte alltid. Detta är för att förhindra att förmodade framtida problem uppstår. Detta är för att:
– Problem med visdomständer uppstår inte alltid nödvändigtvis hos unga vuxna utan kan uppstå först senare i livet
– Proceduren för att avlägsna en visdomstand blir allt mer riskabel desto äldre man blir
– Symptomfria visdomständer är inte alltid fria från sjukdomar
– Det inte alltid finns tillräckligt med plats för visdomstanden att komma upp. Detta gör det svårt att komma åt dem och rengöra ordentligt.
TandCity rekommenderar att du alltid rådslår med en tandläkare innan du bestämmer dig för att ta bort eller inte ta bort dina visdomständer. Ring eller mejla TandCity om ni behöver råd eller mer information om visdomständer.

Kontakta TandCity för er frisktandvård

Ta kontakt med oss direkt, eller ta en titt runt på vår hemsida för att lära dig mer om våra tjänster för tandvård och munhygien. TandCitys mål är att kunna bistå alla som behöver och vill med högkvalitativ tandvård till ett rimligt pris, utan några kompromisser.
“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos TandCity.”