Behandla akuta besvär till bra priser hos TandCity – Din tandläkare i Malmö

Vårt huvudmål på TandCity är att ge högkvalitativ tandvård till ett bra pris. Med vår toppmoderna utrustning, vår duktiga personal och de skickligaste tandteknikerna i Sverige kan vi se till att alltid ge högklassig standard. En nöjd kund kommer tillbaka!

Vi vet att vi utför bra arbeten till rättvisa tandvårdspriser och har därför inga problem med att vara transparenta med våra priser. Vi är självklart anslutna till försäkringskassan, vilket innebär att du kan använda dig av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och har tillgång till högkostnadsskyddet precis på samma sätt som hos andra tandläkare.

Vi arbetar alltid med patienten i fokus och utgår alltid från att varje patient är unik. Tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för just dig, både ur behandlingsmässig och ekonomisk synpunkt. Faktorer som påverkar kostnaden är din ålder samt vilka undersökningar och behandlingar som behövs. Hos oss får du reda på kostnaden för behandlingen innan den påbörjas.

Tandvårdspriser i Malmö -TandCity

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar är tandvården kostnadsfri till och med sista december det år de fyller 21 år. Detta inkluderar i stort sett alla undersökningar och behandlingar oavsett om du går till folktandvården eller till en privat tandläkare.

Statligt tandvårdsstöd

Från och med det år du fyller 22 år är tandvården inte längre kostnadsfri. Däremot får du ekonomisk hjälp i form av det statliga tandvårdsstödet som består av tre delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Särskilt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd
Behandla akuta besvär till bra priser i Malmö - TandCity

Den första delen är det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) där bidragets storlek är beroende av din ålder. Det allmänna tandvårdsbidraget tillhör patienten men betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle och det är patienten som bestämmer om och när det ska användas för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Den 1. juli varje år får man ett nytt tandvårdsbidrag och det är möjligt att spara bidraget från ett år och använda det tillsammans med det nya bidraget året efter, samtidigt eller vid olika tillfällen. Det går inte att spara fler än två bidrag, därefter försvinner ett av de tidigare bidragen och ersätts av ett nytt.

  • Från och med det år du fyller 23 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 600 kr/år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kr/år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr/år.

Det finns även ett särskilt tandvårdsstöd (STB) som är på 600 kronor per halvår. Detta är till för människor med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som påverkar tänder och munhåla negativt och kräver oftast ett läkarintyg.Den tredje delen av det statliga tandvårdsstödet kallas högkostnadsskydd och innebär att patienten får ekonomisk hjälp vid betalning av större behandlingar. Patienten behöver på så sätt inte stå för hela kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ut ersättningen för resterande del av behandlingskostnaden direkt till tandläkaren eller tandhygienisten. Detta skydd börjar gälla då den sammanlagda kostnaden (beräknat pâ referenspriset) överstiger 3000 kronor under en 12-m ånadersperiod. Du får då ett avdrag på kostnaderna över 3000 kronor, varav storleken på avdraget beror på hur hög totalkostnaden blir.

  • För tandvårdskostnader med ett referenspris upp till 3 000 kronor får du ingen ersättning utan betalar själv fullt tandvårdspris.
  • För tandvårdskostnader med ett referenspris mellan 3 000-15 000 kronor får du 50 procent i ersättning.
  • För tandvårdskostnader med ett referenspris över 15 000 kronor fâr du 85 procent i ersättning.

Estetisk tandvård, såsom tandblekning, ingår inte i det statliga tandvårdsstödet och ersätts ej.

 

Innan du påbörjar din behandling hos oss kan du alltid be våra tandhygienister eller tandläkare i Malmö om ett kostnadsförslag för att få full koll pâ kostnaderna för just ditt tandvårdsbehov. Nedan ser du tandvårdspriserna för ett urval av våra vanligaste behandlingar. Vi reserverar oss för eventuella fel i prislistan.

Tandvårdspriser hos Tandcity

HälsofrämjandePris
Röntgenundersökning av enskild tand 63
Röntgenundersökning, delstatus 270
Röntgenundersökning, helstatus 914
Panoramaröntgenundersökning 598
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 830
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 420
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1190
Basundersökning, utförd av tandhygienist 702
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 926
SjukdomsförebyggandePris
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 500
Profylaxskena, per skena 880
Fluorbehandling, kortare behandlingstid 184
Sjukdomsbehandlandepris
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 460
Sjukdomsbehandlande åtgärder 857
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1271
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 518
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 184
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, mindre omfattning 546
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, större omfattning 1104
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1639
KirurgiPris
Tanduttagning (enkel), en tand 1156
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1909
Implantatkirurgi – be din tandläkare om individuellt kostnadsförslag
Parodontalkirurgi – be din tandläkare om individuellt kostnadsförslag
Apikalkirurgi – be din tandläkare om individuellt kostnadsförslag
RotbehandlingPris
Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3824
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4606
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5785
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler 6308
Akut rotbehandling 903
Komplicerad kanallokalisation 903
Stiftborttagning 1323
BettfysiologiPris
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3933
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3933
FyllningPris
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 684
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1087
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1294
Fyllning av en yta på molar eller premolar 874
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1282
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1714
Kompositkrona, klinikframställd 1949
Protetik / Krona / BroPris
Permanent tandstödd krona, helkeramisk, en per käke 7300
Permanent tandstödd krona, helkeramisk, flera i samma käke 5871
Hängande led vid tandstödd protetik, helkeramisk, per led 3516
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4232
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5877
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12501
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14128
Hel underkäksprotes 10442
Hel överkäksprotes 10442
Immediatprotes, hel käke 7918
Justering av avtagbar protes 426
Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1426
Rebasering av protes 2898
Lagning av protes där avtryck krävs 2237
Komplicerad lagning av protes 4405
ÖvrigtPris
Narkos (Sövning)4500-10000
Tandsmycke850
Klinikblekning + skenor för hemmablekning 5500
Hemmablekning med skenor och blekgel 3500

TandCity – akut tandvård i Malmö

Är du i behov av en akuttid eller vill du av någon annan anledning få en tid snabbt?

 

Bara lugn, vi hjälper dig. Vi förstår att vissa saker inte kan vänta och ser till att du får en tid så fort som möjligt. Hör av dig till oss på telefonnummer 040 23 66 00 eller boka din tid online. Varmt välkommen!