Tandläkarskräck i Malmö - TandCity

Tandläkarskräck? Kontakta en skicklig tandläkare i Malmö

Tandläkarskräck låter väldigt dramatiskt men innebär kort sagt ett större eller mindre obehag i samband med tandläkarbesök. Ofta beror denna känsla på någonting du tidigare har varit med om.

Kanske bottnar det hela i en upplevelse i barndomen? Eller kanske handlar det i själva verket om en händelse utan egentlig koppling till tandläkare?

Oavsett bakgrunden så är det viktigt att du som patient känner sig trygg med att du ”får” känna skräck och obehag. Att tala om sin upplevelse och försöka sätta ord på skräcken är ett viktigt steg av bearbetningen och gör det lättare att komma över problemen. Det finns också tandläkare som är specialiserade på att hantera patienter med tandläkarskräck i Malmö och som vet betydelsen av att anpassa behandlingen efter förutsättningarna.

Hur gör de då det? Följande är ett antal exempel på strategier som kan underlätta:

Tandläkare i Malmö, vi tar även emot patienter med tandläkarskräck | TandCity

Metodik och lugn

Hos de allra flesta patienter med tandläkarskräck bottnar problemen i att inte ha kontroll. I att inte veta vad som pågår. Ett bra och metodiskt sätt att komma tillrätta med stressen är då att guida patienten igenom behandlingen. Det är vanligt att tandläkaren börjar med att beskriva hela processen, från början till slut. När behandlingen sedan inletts informeras patienten löpande om varje nytt steg. Tempot är alltid lugnt.

Patientmakt

Återigen, fokus på kontroll och patienten i fråga. Det finns alltid möjlighet för den som upplever rädsla, smärta eller obehag att pausa behandlingen så att känslan i fråga kan lägga sig. Professionell och serviceinriktad tandvård får ta tid, det viktigaste är att rädslan inte förvärras.

Lugnande medel

I första hand väljs alltid pedagogiska, eller metodiska förhållningssätt i samband med behandling av en patient med tandläkarskräck. Men, i vissa fall har patienten svårare att hantera situationen och då är lugnande medel i form av Benzodiazepine ett bra alternativ. Tack vare detta minskas ångesten, samtidigt som muskulaturen blir mer avslappnad. Utan att patienten för den delens skull somnar.

Lider du av känslor av obehag inför eller under besök hos din tandläkare? Är du intresserad av behandling som kan hjälpa dig igenom skräcken? Kontakta TandCity, en kompetent och tillgänglig tandläkare i Malmö med fokus på patientens unika behov.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos TandCity.”