Volkan Asan

Volkan har avlagt sin tandläkarexamen från Malmö Universitet år 2020 och påbörjade därefter sin karriär inom Folktandvården Skåne. Tidigt under Volkans karriär uppmärksammades hans trygga och professionella förhållningssätt med patienter och den goda kvalitén av utförda arbeten. Han blev därför tillfrågad att verka som handledare på kliniken, vilket han nöjsamt påbörjade då han tycker det är viktigt med utbyte av kunskap för fortsatt utveckling.

Under sin tid på den offentliga sektorn växte ett stort intresse för kirurgi, protetik och tandreglering fram. Påföljden blev att han nischade sig inom dessa områden.

Volkan har ett stort intresse för ny och modern teknik inom tandvården. Han håller sig jämnt uppdaterad med nya rön och implementerar det vid sina behandlingar.

Volkan lägger stor vikt på ditt behov så att varje enskild patient är nöjd och lämnar kliniken med ett leende.

Som en del av teamet i TandCity har möjligheten till att erbjuda patienten det senaste inom tandvården möjliggjorts för Volkan. Utöver allmäntandvård erbjuder han på TandCity estetisk tandvård, bettrehabilitering, kirurgisk avlägsnande av visdomständer samt Invisalign.

Du som patient är hjärtligt välkommen till Volkan för konsultation vid frågor inom ditt tandvårdsbehov.