Behandla med rotfyllning hos akuttandläkare i Malmö

Behandla med rotfyllning hos akuttandläkare i Malmö

Rotfyllning är nog något som många av oss associerar till smärt- och kostsamma ingrepp. Men så behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Noggrant och rätt utfört, i enlighet med patientens individuella behov, kan tanden räddas utan onödiga och krångliga insatser.

För den som har en infekterad eller inflammerad pulpa kan en professionellt utförd rotfyllning komma att rädda tanden. Detta genom att tanden öppnas och alla kanaler lokaliseras, för att sedan rensas och fyllas med ett skyddande gummimaterial. Beroende på skadans omfattning så utrustas tanden därefter med antingen en krona eller en komposit.

Det viktigaste under en behandling av det här slaget är att rotfyllningen görs metodiskt och med hänsyn till patientens välmående. Ofta försöker tandläkaren genomföra ingreppet vid ett och samma tillfälle. I andra fall kan det krävas att den permanenta fyllningen görs vid ett senare tillfälle, exempelvis för att säkerställa att infektionen är helt hävd. I dessa fall får du som patient en tillfällig och bakteriedödande fyllning i tanden. Du får alltid mer information om behandlingen och dess olika steg i samband med att du bokar tandvård i Malmö.

Bedövning mot smärtan

Eftersom det idag finns flera olika metoder och god kunskap när det gäller rotfyllningar så behöver inte den här typen av ingrepp längre innebära smärta eller jobbiga påföljder. Vid behov sätts alltid bedövning, till exempel är detta ofta nödvändigt under den inledande delen av behandlingen då tandläkaren rensar bort den skadade delen av tanden.

Rotkanalbehandling hos akuttandläkare i Malmö | TandCity

Tala alltid med din akuttandläkare i Malmö i de fall som du upplever att en pågående eller kommande rotfyllning känns olustig eller som för smärtsam. Behandlingen kan till exempel underlättas av rätt förberedelser och anpassningar efter personliga önskemål. Om det känns helt omöjligt att ta sig igenom ingreppet så kan också lugnande medel vara ett alternativ för att få muskulaturen mer avslappnad och reducera eventuell rädsla.

Orsaker till rotfyllning

Skador på pulpan kan bero på karies, men också på tidigare djupa fyllningar som inte längre klarar av att stå emot bakterier. Ibland kan det också vara så att ett slag mot tanden kan resultera i skador som i sin tur kräver rotfyllning.

Oavsett hur skadorna har uppkommit så brukar de innebära värk och smärta. Det är viktigt att inte försöka vänta ut tandvärk. Ju tidigare du kontaktar en professionell tandläkarmottagning som exempelvis TandCity i Malmö, desto större chans att du faktiskt kommer till rätta med problemen utan krångliga ingrepp. Deras team kan också hjälpa dig i de fall som du upplever att du har ont efter en rotfyllning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos TandCity.”